Cetho lanseres EasyPark

Kjøp digitalt parkeringskort i Svolvær Sentrum!

Gjør hverdagen enklere ved å kjøpe digitalt parkeringskort på en av våre parkeringsområder.

Du får

 • Parkering alle dager hele uken
 • Du er alltid sikret en plass
 • Enkel adkomst - ferdig brøytet
 • Nyasfaltert parkeringsplass
 • Vakthold
 • Enkelt endre kjøretøy i appen, genialt ved flere familiebiler

Førers plikter

 • Fører har undersøkelsesplikt
 • Parkering må skje i tråd med oppmerking/skilting
 • På avgiftsplasser må registrering/betaling skje umiddelbart etter parkering
 • På reserverte plasser må gyldig p-tillatelse ligge godt synlig for kontroll
 • Evt. billett/p-kort må plasseres godt synlig bak frontruten. Har motorvognen ikke frontrute, plasseres billetten på et annet godt synlig sted
 • Ved registrering/betaling med EasyPark må kjøretøyets kjennemerke være registrert elektronisk før føreren forlater kjøretøyet

Slik gjør du det:

 1. Opprett profil
 2. Trykk "Søk om en tillatelse"
 3. Trykk «annet»
 4. Velg parkeringsområde
 5. Legg inn kjøretøy
 6. Betaling

Kvittering for kjøp tilsendes på mail.

Takster

Gatenavn

Per dag

Per måned

Per år

Avisgata 11 *

Kr 15,- inkl mva

Kr 350,- inkl mva

Kr 4 000,- inkl mva

Sivert Nilsens G 21 *

kr 495,- inkl. mva

kr 5 280,- inkl. mva

* Gjeldene tilleggsavgifter for bruk av EasyPark-appen tilkommer.

Viktig info

Det er opp til fører at bilen/bruker å sørge for at registreringsnummer og sonenummer stemmer ved parkering. Feil på disse vil medføre ileggelse av kontrollsanksjon etter gjeldene satser.

 

Spørsmål om parkering?

Kontakt oss på post@cetho.no / 934 77 700 (man-fre)